Autor otokvis.info    Nedjelja, 25 Siječanj 2009 19:25    Ispis
Vis kroz stoljeća
 397. pr. Kr. -Dionizije Sirakuški osniva grčki polls Issu.
IV/lll. st. pr. Kr. - Issa osniva kolonije na kopnu (Tragurion, Trogir, i Epetion, Stobreč) te na Korčuli (Lumbarda).
231. i 230. pr.Kr. - Illrski kralj Agron i kraljica Teuta opsjedaju Issu.
47. pr. Kr. - Cezarov vojskovođa Vatinije nakon pobjede nad Pompejevom flotom kod Šćedra uplovljava u Issu, koja tako gubi dotadasnju samostalnost i postaje "grad rimskih građana".
949. - Bizantski car Konstanlin Porfirogenet spominje hrvatski otok Vis.
997. - Mletački kronist Ivan Đakon opisuje pohod duždevih brodova na hrvatski grad Vis.
1050. - Svecenik Ivan Iz Splita izgradioje crkvu sv. Silvestra na Biševu i darovnicom je zavjetuje benediktinskoj opatiji na Tremitima u nazočnosti neretvanskog vladara Berigoja.
1145. - U ispravi zadarskog kneza Petra, koji vlada Visom i Hvarom, spominje se viški zupan Marislav.
1150. - Vis je u sklopu osnovane Hvarske biskupije.
1177. - Papa Aleksandar 111. posjećuje otok Vis i posvećuje crkvu sv. Nikole u Komiži, a 11 81. uzima pod zaštitu samostan sv. Silvestra na Biševu i crkve sv. Mihovila i sv. Nikole u Komiži.
1278. - Hvar i Vis pnznaju vlast Venecije.
1331. - Hvarski statut je zajednički zakonik za Hvar i Vis.
1358. - Zadarskim mirorn Vis s Hvarom opet u sastavu Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva.
1420. - Vis i Dalmacija priznaju vlast Venecije.
1483. - Napuljsko-aragonski kralj Ferrante svojom flotom napada Vis i pustoši Velo Selo.
1510. -1514. - I Višani sudjeluju u ustanku pucana hvarske komune pod vodstvom Matije Ivanića protiv plemstva.
1571. - Turski gusar Uluc All, u nas poznat kao Uluz Alija, kasnije admiral, u sklopu vojno-pljačkaškog pohoda po Jadranu napada i Vis.
1611. - Spominje se da u Komiži Enrico podučava mladost.
1612. - U Visu osnovana škola koju je dobrovoljno pohađalo 20 učenika.
1615. - Gradi se velika kula Perasti u Visu.
1703. - Komižanin Andrija Vitaljić objavljuje u Veneciji djelo Istumačenje pisnih Davidovih; drugo izdanje 1713/14.1712. - Drugo Vitaljićevo djelo Ostan božje ljubavi objavljeno u Veneciji.
1797. - Padom Venecije Vis potpada pod Austriju.
1805. - Napoleonov pohod Europom; Vis pod francuskom upravom.
1810. do 1815. - Englezi na Visu.
13. III. 1811. - U bici francusko-talijanske i engleske flote pobjeđuju Englezi.
1815. - Vis vraćen pod upravu Austrije, do propasti carstva 1918.
1848. - U Visu osnovane Narodna garda i Narodna glazba.
20. VII. 1866. - U boju pod Visom austrijska flota pod zapovjednistvom Tegetthoffa pobjeđuje taliansku.
3. VII. 1870. - U Visu osnovano nacionalno kulturno društvo ''Viški skup'' s čitaonicom, a u Komiži "Komiška Zora''.
1891. - Serafin Topić osniva u Visu parobrodsko društvo Serafino Topić & Comp.
1892. - U Komiži otvorena tvornica za preradu ribe.
1900. - Utemeljena pučka škola u Velom Selu.
1902. - Osnovana komiška zadruga.
1910. - S 10.107 stanovnika Vis bilježi najveću napučenost u povijesti, ali iste godine filoksera napada vinograde, nakon čega slijedi masovno iseljavanje otočana u prekomorske zemlje.
1918-1921. - Nakon poraza i raspada Austro-Ugarske u I. svjetskom ratu, otok okupira Italija.
1921-1941. - Vis u sastavu Kraljevine SHS odn. Jugoslavije.
1922. - Utemeljena Poljoprivredna zadruga Podšpilje, koja egzistira i danas; istodobno s utemeljenjem započela je gradnja zadružnog doma koji je dovršen 1950.
1941-1945. - II. svj. rat, po sporazumu s Pavelićem Vis pripaja Italija. Nakon kapitulacije Italije 8. IX. 1943., na Visu se utvrđuju jedinice NOV te postaje savezničko uporište u Jadranu, koje Nijemci neće osvojiti.
1945-1991. - Vis do osamostaljenja Hrvatske u sastavu SFR Jugoslavije. Nakon završetka II. svjetskog rata Vis je kao jedna od najvažnijih jugoslavenskih vojnopomorskih baza zatvoren za strance.
1961. - Izgrađena je prva viška vinarija kapaciteta 400 vagona.
1963. - Proradio vodovod.
1964. - Vis dobiva struju s kopna.
1975. - Maratonac Veljko Rogosic preplivao od Visa do Splita 29 nautičke milje.
1988. - JNA dopustila dolazak stranih turista na Vis, pod pritiskom javnog raspoloženja na Visu i uz zalaganja viških intelektualaca.
1991. - Nakon osamostaljenja Hrvatske, ostaci Jugoslavenske armije još neko vrijeme pokušavaju zadržati Vis pod kontrolom, ali 30. svibnja 1992. pnsiljeni su definitivno otići. Za njima je ostalo stotine bunkera, topova, raketnih lansirnih rampi i mitraljeskih gnijezda te kilometri bodljikave žice, podzemnih tunela, skladišta i raznih druglh objekata pod zernljom. Danas Vis postaje privlačna turistička destinacija.
2003. - Svjetska zaklada za prirodu WWF Vis proglašava jednim od deset posljednjih rajskih otoka na Mediteranu.